Aangepaste dodenherdenkingsplechtigheid 4 mei 2020

Op 4 mei vindt er ook in Doesburg een aangepaste dodenherdenkingsplechtigheid plaats, ZONDER PUBLIEK. De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden verleent voor deze activiteit een vrijstelling, onder de strikte voorwaarden dat er GEEN PUBLIEK aanwezig is en dat de noodzakelijke aanwezigen onderling een afstand van 1,5 meter aanhouden.  Er zal extra toezicht zijn op de handhaving van deze voorwaarden. Wij hopen vanuit het 4 en 5 mei Comité Doesburg op uw begrip en medewerking. Wij wensen u allemaal een mooie herdenking toe.

 

Het programma van 4 mei zal om 19.55 uur starten en zal via livestream te volgen zijn op Doesburg TV. U vindt Doesburg TV op het internet via https://www.youtube.com/user/DoesburgTV.

 

Vanaf ongeveer 19.30 uur zal het Carillon bespeeld worden door Frans Haagen. Daarna volgen de klokslagen van 8 uur. Esther Senhorst van MDVS zal het taptoe signaal geven. Na afloop volgen de 2 minuten stilte.

 

Wij vragen alle kijkers om na deze 2 minuten stilte, gezamenlijk het Wilhelmus te zingen, thuis in de deuropening van de voordeur. Na het zingen van het Wilhelmus, volgt de overdenking van burgemeester Loes van der Meijs en de kranslegging. De uitzending wordt afgesloten met een toespraak van Lo Cohen, oud voorzitter van het 4 en 5 mei Comité Doesburg.

 

De tekst van het Wilhelmus is als volgt:

 

Wilhelmus van Nassouwe

ben ik, van Duitsen bloed,

Den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje

ben ik, vrij onverveerd,

Den Koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.

 

Mijn schild ende betrouwen

zijt Gij, o God mijn Heer,

Op U zo wil ik bouwen,

verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven,

Uw dienaar t’aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.

 

 


Alle activiteiten van het 4 en 5 mei Comité Doesburg zijn tot 1 september 2020 afgelast.

Vooralsnog mogen er omwille van de volksgezondheid tot 1 september 2020 geen bijeenkomsten plaatsvinden. 
Dat betekent ook dat ALLE activiteiten, die door het 4 en 5 mei Comité Doesburg in het kader van '75 jaar Vrijheid' tot 1 september 2020 in Doesburg georganiseerd zouden worden, in deze periode niet doorgaan.
De activiteiten op 16 en 18 april worden verplaatst naar een nader moment in het jaar. De jaarlijkse wandeltocht langs de Doesburgse oorlogsmonumenten en -graven, de Stille Tocht en de herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2020 zullen geen doorgang vinden. De activiteiten op Bevrijdingsdag kunnen helaas ook niet doorgaan. Inmiddels zijn alle betrokkenen op de hoogte gesteld. 
Het 4 en 5 mei comité Doesburg houdt u via deze website  en Facebook op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de dodenherdenking, de viering van 75 jaar vrijheid en mogelijk nieuwe data van verschillende activiteiten.

Welkom

Welkom op de website van het 4-5 mei Comité Doesburg. Hier vindt u het laatste nieuws over de activiteiten rondom 4 en 5 mei. 

 

Het comité Doesburg bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich met hart en ziel inzetten om alle slachtoffers die sinds de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties op 4 mei te herdenken.

 

Door middel van jaarlijkse projecten wil het comité de verbinding tussen alle mensen in Doesburg bevorderen en de aandacht vestigen op de gevaren van oorlog en haat. Vrijheid is niet vanzelfsprekend en daarom vieren wij dit ieder jaar op 5 mei. Zie ook de pagina missie en visie. 


Vrijwilligers

Het 4-5 mei Comité Doesburg bestaat uit een enthousiaste club mensen, die met veel plezier de herdenking op 4 mei en het vieren van de bevrijding en vrijheid op 5 mei organiseren. Het comité heeft daarnaast het voornemen om het jaarthema gedurende het gehele jaar levend te houden, door met regelmaat activiteiten voor verschillende doelgroepen te organiseren. Om dat te kunnen doen is het comité op zoek naar mensen die hun kennis en kunde willen inzetten. Het gaat dan om vaardigheden op het gebied van ICT, organiseren, tekenen en schilderen, muziek, verhalen vertellen, sponsoring, subsidies, vergunningen etc.

 

Als u interesse heeft om aan te sluiten bij een leuke groep mensen, die met passie het herdenken van oorlog en het vieren van bevrijding en vrijheid levend houden, neem dan contact met ons op en wij maken dan graag een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.


Vlagprotocol

 

De activiteiten rond 4 en 5 mei vinden dit jaar door de omstandigheden vooral vanuit huis plaats. Daarom vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan heel Nederland om op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers en op 5 mei de vlag uit steken om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd. 

 

Op 4 mei hangen de vlaggen in Nederland normaal gesproken vanaf 18.00 uur tot zonsondergang halfstok, maar in 2020 al de hele dag. De vlag die hiervoor wordt gebruikt is de rood-wit-blauw gekleurde vlag, zonder wimpel. Ook na de twee minuten stilte om 20.00 uur blijft de vlag halfstok hangen en wordt niet in top gehesen. Vanwege de coronacrises 

 

Meer informatie over het vlagprotocol vindt u op de site van het Nationaal comité 4 en 5 mei.