Missie en visie

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij allen -burgers en militairen- die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

 

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog leven we in Nederland in vrede en vrijheid. Toch is er nog geen dag verstreken zonder dat ergens in de wereld oorlog woedde. In al die jaren is Nederland bij meer dan vijftig oorlogssituaties en vredesoperaties betrokken geweest. Verschillende landen herdenken op een vaste dag in het jaar hun landgenoten die als gevolg van oorlog zijn omgekomen. De traditie van herdenken in Nederland is direct na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. De Nationale Herdenking vindt plaats op de avond voorafgaand aan 5 mei, de dag waarop in Nederland de bevrijding wordt gevierd. Al diegene die zich hebben ingezet voor onze vrijheid, voor het herstel van de rechtsstaat en de democratie en voor het opbouwen van een internationale rechtsorde, die vrijheid en mensenrechten respecteert, zijn wij dankbaar voor hun inzet.

Missie van het 4-5 mei Comité Doesburg

 

Bij de vraag aan Jan Wolkers in 1992 om een gedenkteken voor de Vrede te ontwerpen, verwoorde het 4-5 mei Comité het zo:

“De aanleiding voor het oprichten van het monument is uitdrukkelijk de nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, terwijl het doel veel verder reikt, n.l.:

Met het oprichten van het monument wordt beoogd in Doesburg een tastbare herinnering te vestigen aan leed, veroorzaakt door onderdrukking en belemmering van mensenrechten. Het monument moet de burgers oproepen verdraagzaam te zijn en weerbaar tegen onderdrukkende tendensen. Ongeveer 10% van de Doesburgse bevolking is allochtoon. Het comité wil in Doesburg bijdragen aan een samenleving waarin cultuurverschillen als verrijkende en verbindende elementen worden gezien en niet als scheidende.”

De missie van ons comité nu, is nog steeds het verbinden van alle mensen in Doesburg. We willen onder de aandacht brengen hoe kwetsbaar en tegelijk noodzakelijk vrijheid is. Niet alleen in algemene zin, maar vooral ook voor individuen in de hedendaagse samenleving. Daaraan is direct verbonden het respecteren van elkaars eigenheid en autonomie. En zorg dragen dat we met elkaar in vrede en vrijheid kunnen leven.

Door activiteiten en projecten, ook buiten de gekende tijd van begin mei, wil ons comité blijvend aandacht vragen voor de gevaren van oorlog en haat, en de waarde van vrijheid en respect.

Vlagprotocol

 

De activiteiten rond 4 en 5 mei vinden dit jaar door de omstandigheden vooral vanuit huis plaats. Daarom vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan heel Nederland om op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers en op 5 mei de vlag uit steken om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd. 

 

Op 4 mei hangen de vlaggen in Nederland normaal gesproken vanaf 18.00 uur tot zonsondergang halfstok, maar in 2020 al de hele dag. De vlag die hiervoor wordt gebruikt is de rood-wit-blauw gekleurde vlag, zonder wimpel. Ook na de twee minuten stilte om 20.00 uur blijft de vlag halfstok hangen en wordt niet in top gehesen. Vanwege de coronacrises 

 

Meer informatie over het vlagprotocol vindt u op de site van het Nationaal comité 4 en 5 mei.