Aangepaste dodenherdenkingsplechtigheid 4 mei 2020

Op 4 mei vindt er ook in Doesburg een aangepaste dodenherdenkingsplechtigheid plaats, ZONDER PUBLIEK. De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden verleent voor deze activiteit een vrijstelling, onder de strikte voorwaarden dat er GEEN PUBLIEK aanwezig is en dat de noodzakelijke aanwezigen onderling een afstand van 1,5 meter aanhouden.  Er zal extra toezicht zijn op de handhaving van deze voorwaarden. Wij hopen vanuit het 4 en 5 mei Comité Doesburg op uw begrip en medewerking. Wij wensen u allemaal een mooie herdenking toe.

 

Het programma van 4 mei zal om 19.55 uur starten en zal via livestream te volgen zijn op Doesburg TV. U vindt Doesburg TV op het internet via https://www.youtube.com/user/DoesburgTV.

 

Vanaf ongeveer 19.30 uur zal het Carillon bespeeld worden door Frans Haagen. Daarna volgen de klokslagen van 8 uur. Esther Senhorst van MDVS zal het taptoe signaal geven. Na afloop volgen de 2 minuten stilte.

 

Wij vragen alle kijkers om na deze 2 minuten stilte, gezamenlijk het Wilhelmus te zingen, thuis in de deuropening van de voordeur. Na het zingen van het Wilhelmus, volgt de overdenking van burgemeester Loes van der Meijs en de kranslegging. De uitzending wordt afgesloten met een toespraak van Lo Cohen, oud voorzitter van het 4 en 5 mei Comité Doesburg.

 

De tekst van het Wilhelmus is als volgt:

 

Wilhelmus van Nassouwe

ben ik, van Duitsen bloed,

Den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje

ben ik, vrij onverveerd,

Den Koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.

 

Mijn schild ende betrouwen

zijt Gij, o God mijn Heer,

Op U zo wil ik bouwen,

verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven,

Uw dienaar t’aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.

 

 


Geen activiteiten en bijeenkomsten tot 1 september 2020

 

Vooralsnog mogen er omwille van de volksgezondheid tot 1 september 2020 geen bijeenkomsten plaatsvinden. 
Dat betekent ook dat ALLE activiteiten, die door het 4 en 5 mei Comité Doesburg in het kader van '75 jaar Vrijheid' tot 1 september 2020 in Doesburg georganiseerd zouden worden, in deze periode niet doorgaan.
De activiteiten op 16 en 18 april worden verplaatst naar een nader moment in het jaar. De jaarlijkse wandeltocht langs de Doesburgse oorlogsmonumenten en -graven, de Stille Tocht en de herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2020 zullen geen doorgang vinden. De activiteiten op Bevrijdingsdag kunnen helaas ook niet doorgaan. Inmiddels zijn alle betrokkenen op de hoogte gesteld. 
Het 4 en 5 mei comité Doesburg houdt u via deze website  en Facebook op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de dodenherdenking, de viering van 75 jaar vrijheid en mogelijk nieuwe data van verschillende activiteiten.

Boekje “Vrijheid, niet vanzelfsprekend”

Door het Team Levensboeken van de Buurtacademie Doesburg is in het kader van ’75 jaar Vrijheid’ een boekje samengesteld met de titel “Vrijheid, niet vanzelfsprekend”. Het boekje is bestemd voor de leerlingen van de bovenbouwgrooepen van de drie Doesburgse basisscholen. In het boekje verhalen over “Wat is vrijheid?  Rond 1945, 1963 en heden. Geschreven op basis van ondermeer interviews met ouderen die zelf kind waren gedurende de Tweede Wereldoorlog, rond 1960 naar Nederland zijn gekomen vanuit voormalig Nederlands-Indië of recent als vluchteling.

 

Kinderburgemeester Matthijs de Jager reikte aan de heer Daan de Winter (92 jaar) het 1e exemplaar van het boek uit. Omroep Gelderland filmde dit voor een programma over 75 jaar bevrijding. De uitzending met dit fragment is te zien op 28 april www.omroepgld.nl. Het boekje zou oorspronkelijk op 16 april 2020 aan de kinderen worden overhandigd op de drie basisscholen. Door de sluiting van de scholen vanwege het Corona virus is dit voorlopig uitgesteld.

 

Foto: Peter Bakker - Apart Fotografie

 

 

Wilt u een exemplaar van het boekje "Vrijheid, niet vanzelfsprekend" waaruit onze kinderburgemeester Matthijs de Jager tijdens de uitzending een stukje heeft voorgelezen? Dit kan zolang de (beperkte) voorraad strekt.


Maak dan € 4,00 per boekje over op bankrekening NL86 RABO 0315 0709 00 t.n.v. Stichting 4 en 5 Mei Comité Doesburg o.v.v. uw naam en (bezorg)adres in Doesburg.

 

Kinderen van de bovenbouwklassen van de basisscholen in Doesburg krijgen binnenkort een eigen exemplaar uitgereikt

Stadsvertelling 1 maart 2020

Wil Verlaan, oud-voorzitter van het 4 en 5 mei Comité Doesburg zal op 1 maart 2020 in de Gasthuiskerk vertellen over de periode van eind maart tot half april 1945. 

 

Reserveren voor een plaats kan via de site van de Gasthuiskerk,


Herdenking bevrijding Auschwitz

Op 27 januari 2020 vond in Doesburg een Stille Tocht langs verschillende Stolpersteine plaats. Wij hebben hierbij de bevrijding van Auschwitz herdacht en stilgestaan bij de elf Joodse inwoners van Doesburg die naar concentratiekampen zijn gedeporteerd. Stadsdichter Rob Hammink heeft zijn gedicht 'Elf' voorgedragen op het kruispunt van de Koepoortstraat en de Phillipus van Gastelaarstraat.

 

 

 

 

Elf

 

De koude nacht draagt nu stilte

Onuitgesproken woorden verhalen

Over vijanden, religies, gezindten

Die beschaving niet wil, noch kan vertalen

 

Elf

 

Voelbare stilte belicht momenten

Zij verwijst naar pijn en onmenselijkheid

Naar zelfbenoemde grimmige regenten

Joelend een wijl, als zwarte echo in hún strijd

 

Elf

 

Angstige ogen, andere 'Heil' zij zochten

Opgejaagd als wild door beesten

Vermorzeld door grimmige gedrochten

Die op tirannie de dood befeestten

 

Elf

 

Wij gaan door met kleine en grote tochten

De stilte eeuwig voelbaar als groot gezag

Indachtig de 11 die hier niet vermochten

Hun tal van moed draagt ieder dag

 

Gerard Akse heeft het gedicht 'Stolpersteine' van Inez Meter voorgedragen. De tekst van dit gedicht vindt u via deze link.


Ook de Doesburgse jeugd is betrokken

De Doesburgse jeugd is op verschillende manieren betrokken bij het herdenken en vrijheid.

 

Schoonmaken van de monumenten

Dagelijks staan veel inwoners van Doesburg en bezoekende toeristen een moment stil bij het monument op de Markt in Doesburg. Het Vredesmonument, ontworpen door Jan Wolkers, is geadopteerd door Openbare Basisschool De Horizon. Jaarlijks, vlak voor de herdenking van oorlogsslachtoffers op 4 mei komen kinderen van De Horizon om de glazen dekplaat, de twee staande glazen kolommen en de directe omgeving van het monument schoon te maken.

 

Ook dit jaar (2019) waren zestien kinderen van De Horizon (locaties Ooi en Stad) op donderdagochtend 25 april druk in de weer om alles weer netjes te maken. Op enthousiaste wijze werd gepoetst en geboend daarbij geholpen door

enkele medewerkers van Circulus Berkel en leden van het 4 en 5 Mei Comité Doesburg. Na afloop werden de kinderen getrakteerd op een glaasje ranja bij Grand Café DUO waar ook nog even met elkaar werd nagepraat.

 

Een ander oorlogsmonument – geadopteerd door Openbare Basisschool De Wetelaar – is de plaquette op de muur naast de publieksingang van het Stadhuis. Dit monument valt bijna niet op, terwijl hier dagelijks bezoekers en personeel uit het stadhuis langslopen. Op dit monument staan de namen van Doesburgers vermeld, die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog of kort daarna in voormalig Nederlands-Indië en Korea.

 

Scholenproject

Met de kinderen werd ook nog even stil gestaan bij de vraag “Wat is voor jou Vrijheid?” Een vraag waar zij enkele weken terug (Horizon) of vlak daarvoor (Wetelaar) bij het Jongerencentrum 0313 tijdens het scholenproject 2019 mee aan de slag waren geweest in de vorm van het tekenen over Vrijheid op een kleine wandtegel. Dit deden zij nadat eerst een Veteraan iets over zijn kijk op vrijheid in een missiegebied had verteld. Meerdere vrijwilligers hielpen vervolgens de kinderen bij hun tekenactiviteit.

 

Stolpersteine

Eind maart hebben kinderen van de Scouting Doesburg de Stolpersteine gepoetst. Een initiatief van vrijwilligers van Streekmuseum De Roode Tooren.

 

Herdenkingsceremonie 4 mei

Op 4 mei zullen kinderen van de Scouting het 4 en 5 Mei Comité Doesburg bij alle activiteiten voor, tijdens en na de herdenking op de Markt ondersteuning bieden. 

 


Vlagprotocol

 

De activiteiten rond 4 en 5 mei vinden dit jaar door de omstandigheden vooral vanuit huis plaats. Daarom vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan heel Nederland om op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers en op 5 mei de vlag uit steken om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd. 

 

Op 4 mei hangen de vlaggen in Nederland normaal gesproken vanaf 18.00 uur tot zonsondergang halfstok, maar in 2020 al de hele dag. De vlag die hiervoor wordt gebruikt is de rood-wit-blauw gekleurde vlag, zonder wimpel. Ook na de twee minuten stilte om 20.00 uur blijft de vlag halfstok hangen en wordt niet in top gehesen. Vanwege de coronacrises 

 

Meer informatie over het vlagprotocol vindt u op de site van het Nationaal comité 4 en 5 mei.