Geen activiteiten en bijeenkomsten tot 1 juni 2020

 

Vooralsnog mogen er omwille van de volksgezondheid tot 1 juni 2020 geen bijeenkomsten plaatsvinden. 
Dat betekent ook dat ALLE activiteiten, die door het 4 en 5 mei Comité Doesburg in het kader van '75 jaar Vrijheid' tot 1 juni 2020 in Doesburg georganiseerd zouden worden, in deze periode niet doorgaan.
De activiteiten op 16 en 18 april worden verplaatst naar een nader moment in het jaar. De jaarlijkse wandeltocht langs de Doesburgse oorlogsmonumenten en -graven, de Stille Tocht en de herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2020 zullen geen doorgang vinden. De activiteiten op Bevrijdingsdag kunnen helaas ook niet doorgaan. Inmiddels zijn alle betrokkenen op de hoogte gesteld. 
Het 4 en 5 mei comité Doesburg houdt u via deze website  en Facebook op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de dodenherdenking, de viering van 75 jaar vrijheid en mogelijk nieuwe data van verschillende activiteiten.

Stadsvertelling 1 maart 2020

Wil Verlaan, oud-voorzitter van het 4 en 5 mei Comité Doesburg zal op 1 maart 2020 in de Gasthuiskerk vertellen over de periode van eind maart tot half april 1945. 

 

Reserveren voor een plaats kan via de site van de Gasthuiskerk,


Herdenking bevrijding Auschwitz

Op 27 januari 2020 vond in Doesburg een Stille Tocht langs verschillende Stolpersteine plaats. Wij hebben hierbij de bevrijding van Auschwitz herdacht en stilgestaan bij de elf Joodse inwoners van Doesburg die naar concentratiekampen zijn gedeporteerd. Stadsdichter Rob Hammink heeft zijn gedicht 'Elf' voorgedragen op het kruispunt van de Koepoortstraat en de Phillipus van Gastelaarstraat.

 

 

 

 

Elf

 

De koude nacht draagt nu stilte

Onuitgesproken woorden verhalen

Over vijanden, religies, gezindten

Die beschaving niet wil, noch kan vertalen

 

Elf

 

Voelbare stilte belicht momenten

Zij verwijst naar pijn en onmenselijkheid

Naar zelfbenoemde grimmige regenten

Joelend een wijl, als zwarte echo in hún strijd

 

Elf

 

Angstige ogen, andere 'Heil' zij zochten

Opgejaagd als wild door beesten

Vermorzeld door grimmige gedrochten

Die op tirannie de dood befeestten

 

Elf

 

Wij gaan door met kleine en grote tochten

De stilte eeuwig voelbaar als groot gezag

Indachtig de 11 die hier niet vermochten

Hun tal van moed draagt ieder dag

 

Gerard Akse heeft het gedicht 'Stolpersteine' van Inez Meter voorgedragen. De tekst van dit gedicht vindt u via deze link.


Ook de Doesburgse jeugd is betrokken

De Doesburgse jeugd is op verschillende manieren betrokken bij het herdenken en vrijheid.

 

Schoonmaken van de monumenten

Dagelijks staan veel inwoners van Doesburg en bezoekende toeristen een moment stil bij het monument op de Markt in Doesburg. Het Vredesmonument, ontworpen door Jan Wolkers, is geadopteerd door Openbare Basisschool De Horizon. Jaarlijks, vlak voor de herdenking van oorlogsslachtoffers op 4 mei komen kinderen van De Horizon om de glazen dekplaat, de twee staande glazen kolommen en de directe omgeving van het monument schoon te maken.

 

Ook dit jaar (2019) waren zestien kinderen van De Horizon (locaties Ooi en Stad) op donderdagochtend 25 april druk in de weer om alles weer netjes te maken. Op enthousiaste wijze werd gepoetst en geboend daarbij geholpen door

enkele medewerkers van Circulus Berkel en leden van het 4 en 5 Mei Comité Doesburg. Na afloop werden de kinderen getrakteerd op een glaasje ranja bij Grand Café DUO waar ook nog even met elkaar werd nagepraat.

 

Een ander oorlogsmonument – geadopteerd door Openbare Basisschool De Wetelaar – is de plaquette op de muur naast de publieksingang van het Stadhuis. Dit monument valt bijna niet op, terwijl hier dagelijks bezoekers en personeel uit het stadhuis langslopen. Op dit monument staan de namen van Doesburgers vermeld, die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog of kort daarna in voormalig Nederlands-Indië en Korea.

 

Scholenproject

Met de kinderen werd ook nog even stil gestaan bij de vraag “Wat is voor jou Vrijheid?” Een vraag waar zij enkele weken terug (Horizon) of vlak daarvoor (Wetelaar) bij het Jongerencentrum 0313 tijdens het scholenproject 2019 mee aan de slag waren geweest in de vorm van het tekenen over Vrijheid op een kleine wandtegel. Dit deden zij nadat eerst een Veteraan iets over zijn kijk op vrijheid in een missiegebied had verteld. Meerdere vrijwilligers hielpen vervolgens de kinderen bij hun tekenactiviteit.

 

Stolpersteine

Eind maart hebben kinderen van de Scouting Doesburg de Stolpersteine gepoetst. Een initiatief van vrijwilligers van Streekmuseum De Roode Tooren.

 

Herdenkingsceremonie 4 mei

Op 4 mei zullen kinderen van de Scouting het 4 en 5 Mei Comité Doesburg bij alle activiteiten voor, tijdens en na de herdenking op de Markt ondersteuning bieden. 

 


Vlagprotocol

 

Op 4 mei hangen de vlaggen in Nederland vanaf 18.00 uur tot zonsondergang halfstok. De vlag die hiervoor wordt gebruikt is de rood-wit-blauw gekleurde vlag, zonder wimpel. Ook na de twee minuten stilte om 20.00 uur blijft de vlag halfstok hangen en wordt niet in top gehesen. 

 

Meer informatie over het vlagprotocol vindt u op de site van het Nationaal comité 4 en 5 mei.